1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by chichi114

 1. chichi114
 2. chichi114
 3. chichi114
 4. chichi114
 5. chichi114
 6. chichi114
 7. chichi114
 8. chichi114
 9. chichi114
 10. chichi114
 11. chichi114
 12. chichi114
 13. chichi114
 14. chichi114
 15. chichi114